ก่อ ตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 เป็นโรงงานอุตสาหกรรม ผลิต, จำหน่าย และ นำเข้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวข้องด้านวัสดุก่อสร้างโดยตรง ซึงมีประสบการณ์ที่ดำเนินธุรกิจอันยาวนานทางห้างฯมีประสบการณ์งานตกแต่งอาคารเป็นพื้นฐานตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจ จนถึง ณ.ปัจจุบัน ซึ่งมีผลงานมากมาย เป็นที่รู้จัก และคุ้นเคยของผู้รับ เหมาก่อสร้างโครงการต่างๆทั่วประเทศ ในนามของสีพ่นเทคเจอร์ สำเร็จรูป Oncoat สีซีเมนต์ รองพื้น-เทคเจอร์ Forecem ต่อมาได้ ทำการผลิต ผลิตภัณฑ์เพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของ ผู้บริโภค ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทีสะดวก ง่าย และประหยัดจึงได้คิดค้น สูตรสำเร็จ และได้มาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้านงาน กระเบื้องเซรามิค หินอ่อน และเคมีงานก่อสร้าง เมื่อ ปี พ.ศ. 2525

ทาง ห้างฯ ได้ประกอบธุรกิจ โดยคำนึงถึงความ ซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ เป็นหัวใจสำคัญจนทำให้ ทางห้างฯ ยื่นหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความภาคภูมิใจ
สีพ่นซิเมนต์โมดีฟายส์ , สีพ่นแกรนิตสโตนโค๊ต , ระบบพื้นคอนกรีต , ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
Cee Limited Partnership
131/2 หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2394-2678, 0-2758-2539
โทรสาร : 0-2758-4335