• บริการให้คำปรึกษา ในการเลือกสีและลายของพื้นคอนกรีตแบบพ่น
  • บริการตอบคำถามเกี่ยวกับพื้นคอนกรีตแบบพ่นโดยทีมงานเทคนิคมืออาชีพ
  • บริการให้คำแนะนำในการดูแลรักษา
  • บริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การพัฒนาบุคคลากรให้ได้รับความพึงพอใจในการทำงาน
  • บริการให้คำแนะนำช่างและผู้รับเหมาทั่วไปที่สนใจเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์พื้นคอนกรีตแบบพ่น
สีพ่นซิเมนต์โมดีฟายส์ , สีพ่นแกรนิตสโตนโค๊ต , ระบบพื้นคอนกรีต , ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
Cee Limited Partnership
131/2 หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2394-2678, 0-2758-2539
โทรสาร : 0-2758-4335