ผลงานของเรา
2538 122 โครงการ 312,473.77 ตรม.
2539 114 โครงการ 227,494.10 ตรม.
2540 123 โครงการ 453,461.97 ตรม.
2541 123 โครงการ 265,196.08 ตรม.
2542 77 โครงการ 287,208.30 ตรม.
2543 52 โครงการ 97,769.61 ตรม.
2544 156 โครงการ 263,719.20 ตรม.
2545 56 โครงการ 58,422.50 ตรม.
2546 63 โครงการ 94,121.44 ตรม.
2547 69 โครงการ 93,263.84 ตรม.
2548 54 โครงการ 71,633.28 ตรม.
2549 55 โครงการ 97,601.85 ตรม.
2550 67 โครงการ 68,466.34 ตรม.
2551 42 โครงการ 62,587.69 ตรม.
2552 32 โครงการ 126,172.62 ตรม.
2553 27 โครงการ 52,975.42 ตรม.
2554 50 โครงการ 94,4844.16 ตรม.
2555 46 โครงการ 36,430 ตรม.
2556 63 โครงการ 123,485 ตรม.
2557 36 โครงการ 54,563 ตรม.
งานตกแต่งภายนอกภายใน
งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย
งานพ่นพื้นคอนกรีต
สีพ่นซิเมนต์โมดีฟายส์ , สีพ่นแกรนิตสโตนโค๊ต , ระบบพื้นคอนกรีต , ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
Cee Limited Partnership
131/2 หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2394-2678, 0-2758-2539
โทรสาร : 0-2758-4335