ผลิตภัณฑ์ของเรา
1. งานระบบสีซีเมนต์ และ อะคริลิค เทคเจอร์โมดีฟายด์
5. สีทาถนนและเครื่องหมายจราจร
น้ำยาผสานคอนกรีต Bonding Cement
เป็นน้ำยาผสานระหว่างคอนกรีต ชนิด Pure Acrylic ใช้ผสมกับคอนกรีต หรือปูนทราย เพื่อเพิ่ม คุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
 • ทำให้ปูนซีเมนต์ เพิ่มกำลังต้านทานแรงดึง (Tensile Strength)
 • ทำให้ปูนซีเมนต์เพิ่มกำลังแรงกด (Compressive Strength) และแรงดัดงอ (Flexural Strength)
 • ทำให้ปูนซีเมนต์เพิ่มกำลังยึดเกาะ ไม่หลุดล่อน

การใช้งาน  ใช้ผสมในปูนทราย หรือ คอนกรีตในงานดังนี้
 • ในงานประสานระหว่างคอนกรีตเก่ากับคอนกรีตใหม่
 • ในงานเป็นตัวประสานระหว่างคอนกรีตกับปูนฉาบเพื่อป้องกันปูนร่อน
 • ในงานฉาบซ่อนผนังคอนกรีตเก่า
 • ในงานฉาบแต่งผิวคอนกรีตเปลือย
 • ในงานฉาบผิวคอนกรีตโรงงานอุตสาหกรรมป้องกันฝุ่น ,  ป้องกันการขูดขีด, ป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี กรดและด่าง เพื่อรักษาผิวหน้าของปูนไม่ให้หลุดร่อน หรือ เปื่อยยุ่ยอันเกิดจากสารเคมี กรดและด่าง
 • ในงานซ่อมรอยแตกร้าว และปูนร่อน
 • ในงานทาภายในแท็งค์กับน้ำป้องกันสนิม
 • ในงานทาแท็งค์ซีเมนต์ สระน้ำ บ่อเลี้ยงปลาเพื่อรักษาผิวหน้าคอนกรีตไม่ให้ผุกร่อน และกันซึม
 • ในงานทาหรือฉาบพื้นดาดฟ้า ที่แตกร้าว และ ซึม
 • ในงานติดกระเบื้องหินอ่อน  หินแกรนิต และ หินทราย
 • ในงานเทปูนทรายทับหน้าบาง  ในกรณีที่ต้องการลดน้ำหนักของปูนทรายที่จะเททับหน้า
อัตราส่วนผสมสำหรับงานปรับระดับพื้น
1.  ทรายละเอียด 200 กก.
2. ปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์(ปูนช้าง) 100 กก.
3.  DEMO  M-100  15  กก.
4. น้ำ 20-40 กก. ขึ้นกับความข้นเหลวที่ต้องการ
 
Technical Data
Polymer Type      Acrylic Emulsion
Solid Content      46-48
PH                   9.0-9.5
MFT                  13
สีพ่นซิเมนต์โมดีฟายส์ , สีพ่นแกรนิตสโตนโค๊ต , ระบบพื้นคอนกรีต , ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง
Cee Limited Partnership
131/2 หมู่ 4 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2394-2678, 0-2758-2539
โทรสาร : 0-2758-4335